1619, 11. oktober Hordaland, Ullensvang skjøte

1619-10-11

Oluf Olssøn på Frøsten i Ulvik kunngjør, at han på Ulviks ledingsting den 7. oktober 1619 solgte til sin frendekone Birgitte Sivorsdatter sin odelspart i Drage i Tørvikbygden (Jondal), som har en landskyld på en ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Skjøte, Landskyld, Lensmann, Salg ; (odelspart), Ting ; (ledingsting)

Diplom ubb-1619-10-11

1641, 6. oktober Hordaland, Ulvik, Haksestad kunngjøring ; (skifte)

1641-10-06

Knut Olssøn på Freim, lensmann i Odda sogn, kunngjør et odelsmakeskifte med sin bror Oluff Oluffssøn på Særvartveit, lagrettemann i Ulvik skipreide. Han overlater til broren sine odelsparter i gårdne Sævartveit og Hjeltnes og mottar ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Lensmann, Makeskifte, Odelskifte

Diplom ubb-1641-10-06

1608, 15. april (Hordaland, Kinsarvik) salgsbrev

1608-04-15

Sten Torjulssøn på Tørviken (i Jondal) har solgt til Tosten Grepssøn på Aga, jorden Midnes i Kinsarvik sogn, som Tosten var odelsmann til. Dette jordgods hadde Stens kvinne, Helgi Sivordsdatter, arvet etter sin far Sivord ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Betaling, Arv, Odel, Odelsmann, Jordgods

Diplom ubb-1608-04-15

1652, 26. februar Hordaland, Ullensvang, Aga stadfesting ; (salg)

1652-02-26

Anfinn Torfinnssøn på Isberg i Ullensvang skipreide, på vegne av sin hustru Brita Hørgensdatter, og Marit Rasmusdatter, Iver Jørgenssøns enke på Isberg, stadfester Anfinns forgjenger, avdøde Erik Aslakssøns og Iver Jørgenssøns tidligere salg av deres ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Odel, Odelsjord

Diplom ubb-1652-02-26