1578, uten dag Hordaland, Kinsarvik kunngjøring ; (odel)

1578

Seks menn kunngjør, at Oluff Svendssøn på Lofthus og Svend Svendssøn samme sted er sanne og rette odelsmenn til noen gods i Ystenes i Kinsarvik sogn og i Jondal sogn.

Kunngjøring, Gård, Odel, Gods, Odelsmann

Diplom ubb-1578

1608, 3. juni Hordaland, Jondal, Drage kunngjøring

1608-06-03

Fem lagrettemenn fra Sunnhordaland og Hardanger kunngjør på Drage i Tørvikbygden et odelskifte mellom søstrene Ingeborg og Maritte Berntsdøtre etter deres far. Ingeborg og hennes arvinger får parter i gårdene, Vikenes i Ulvik, Lofthus i ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Arv, Odel, Arving, Odelskifte

Diplom ubb-1608-06-03

1626, 12. mars Hordaland, Kvam, Nesthus kunngjøring ; (salg)

1626-03-12

Aslak Hallsteinssøn på Birkeland i Steinsdalen i Hardanger og Siver Aslakssøn på Bjørndal i Hålandsdalen i Sunnhordaland kunngjør, at de på sine hustruers vegne har solgt deres rette odelsgods i Viknes i Ulvik til Osmund ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Odelsgods, Gods, Odelsmann, Salg ; (odelsgods), Eindomshandel

Diplom ubb-1626-03-12