Ca. 1650 (?) (Hordaland, Ullensvang) salgsbrev

1650

Sivor og Åmund Jerandssønner på Kjeldås og Espen i Ullensvang skipreide har solgt til sine brødre Arne og Johannes Jerandssønner deres odelsjordpart i Isberg i Odda sogn for 8 riksdaler. Dessuten har Henrik og Iver ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Odelsjord, Salg ; (odelsjord), Åsætersrett

Diplom ubb-1650a

1599, 5. mars Hordaland, Ullensvang begjæring

1598-03-05

Haldan Ivorssøn på Kambestad begjærer av lagrettemann Halstein på Frøsvik, Tore på Hamre i Røldal og Oluff Måkastad, på vårtinget i Ullensvang, et sant vitnesbyrd om at hans farfar, Jon Haldanssøn, var rette odelsmann til ...

Gård, Lagrettemann, Odelsmann, Vitnesbyrd, Ting, Begjæring

Diplom ubb-1599-03-05

1634, 4. oktober Hordaland, Granvin kunngjøring ; (skifte)

1634-10-04

En lagrettemann i Øystese skipreide og fem lagrettemenn i Granvin skipreide kunngjør, at da det ble holdt skifte etter Knut Halsteinssøn på Varberg i Eidfjord mellom Peder Siverssøn på Frøsvik, på hans hustru Torbjør Torbjørnsdatters ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Arving, Seter

Diplom ubb-1634-10-04