1616, 16. juli Hordaland, Kinsarvik, Huse skjøte

1616-07-16

Sundre Aderssøn på Nedre Bøvre i Ullensvang kunngjør, at han har solgt 1 1/2 månedmatsbol odelsgods i ødegården Hjeltnes i Ulvik til Gunnar Kjetillssøn på Huse. Godset hadde Sundres far for meget lang tid siden ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Lagrettemann, Gård ; (ødegård), Ødegård, Odelsgods, Salg ; (odelsgods), Kjøp ; (odelsgods)

Diplom ubb-1616-07-16

1604, 25. juli Hordaland, Kinsarvik skjøte

1604-07-25

Ingebrigt Simonssøn på Ytre Alsåker i Kinsarvik sogn og Lasse Simonssøn på Bjortveit i Kvam sogn selger og skjøter til Kjell Vikingssøn på Bu i Kinsarvik en jordpart i Ytre Bu, av årlig skyld 22 ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Jordpart, Skyld, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart)

Diplom ubb-1604-07-25

1644, 11. oktober Hordaland, Ullensvang, Jåstad pantebrev

1644-10-11

Pantebrev i gården Helland i Ullensvang skipreide fra Gunder Omundssøn på Øvre-Børve og Oluf Omundssøn på Eidnes til Anders Thorsteinssøn på Bu i Kinsarvik skipreide.

Gård, Pantsetting, Pantebrev

Diplom ubb-1644-10-11

1638, 28. mars Hordaland, Ulvik kunngjøring ; (salg)

1638-03-28

Samson Bårdssøn på Torblå i Ulvik, Anbjør Bårdssøn på Vik i Eidfjord og Åmund Tostenssøn på Lægeried på sin hustru Gjertrud Bårdsdatters vegne, kunngjør at de har solgt til Oluff Haldorssøn på Bu i Kinsarvik ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odel, Skjøtningsøre, Pantsetting, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1638-03-28

1639, 1. april Hordaland, Ulvik kunngjøring ; (salg)

1639-04-01

Peder Perssøn på Ullensvang, lagrettemann i Ullensvang skipreide, kunngjør, at han har solgt til Oluff Haldorssøn på gården Bu i Kinsarvik hans rette odelspart i samme Bu for 4 riksdaler og i skjøtningsøre en halv ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Lagrettemann, Odel, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1639-04-01

1645, 5. juli Hordaland, Kvam, Indre-Ålvik skifte

1645-07-05

Tingskriver Jens Søffrenssøn, lensmann Omund Mo og lagrettemenn i Øystese skipreide foretar i nærvær av Knut Lauritssøn, fogd over Hardanger, et odelskifte etter avdøde Birgitte Johansdatter mellom hennes to gjenlevende døtre og en datterdatter. Skiftet ...

Gård, Lagrettemann, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Fogd, Gods, Jordpart, Odelskifte, Tingskriver

Diplom ubb-1645-07-05

1617, 24. mars Hordaland, Kvam, Øystese kunngjøring ; (skifte)

1617-03-24

Gunder Kjetillssøn på Huse og Sivor Kjetilssøn på Bu i Kinsarvik kunngjør et makeskifte med Hagtor Utormssøn på Morangsnes i Kvinnherrad i Sunnhordaland. Hagtor får en odelsprt i gården Store Røten i Kinsarvik, mens de ...

Kunngjøring, Gård, Sorenskriver, Skifte, Odel, Makeskifte

Diplom ubb-1617-03-24a

1634, 7. oktober Hordaland, Ulvik kunngjøring ; (skifte)

1634-10-07

Siver Kjetilssøn på Bu, lagrettemann i Kinsarvik skipreide, og Laurits Knutssøn på Opdal i Ullensvang sogn, kunngjør et innbyrdes odelsmakeskifte. Siver overlot til Laurits sin odelespart i Sekse i Korstunet i Ullensvang sogn og mottok ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Makeskifte, Odelspart, Odelskifte

Diplom ubb-1634-10-07

1621, 18. november Hordaland, Kinsarvik, Huse kunngjøring ; (skifte)

1621-11-18

Fire lagrettemenn i Hardanger kunngjør, at søskene, Gunder Kjetilssøn på Huse, Sivord på Bu og Ingeborg på Indre Bu, samt deres brordøtre, Biritte og Helga Torsteinsdøtre, skiftet odelsgods seg imellom i gårdene Indre og Ytre ...

Kunngjøring, Gård, Skifte, Arv, Odelsgods

Diplom ubb-1621-11-18