1659, 16. juli Hordaland, Kinsarvik, Tveisme sag besiktigelsesdokument

1659-07-16

Laurits Walter, sorenskriver i Hardanger, lensmann Jacob Vines og fem lagrettemenn i Kinsarvik besiktiger Tveisme sag på befaling av Peder Pederssen, fogd over Hardanger, for å bestemme hvor meget skatt det skal betales av sagen ...

Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Skog, Fogd, Besiktigelse, Skatt, Sag ; (flomsag), Tømmer

Diplom ubb-1659-07-16