1578, uten dag Hordaland, Kinsarvik kunngjøring ; (odel)

1578

Seks menn kunngjør, at Oluff Svendssøn på Lofthus og Svend Svendssøn samme sted er sanne og rette odelsmenn til noen gods i Ystenes i Kinsarvik sogn og i Jondal sogn.

Kunngjøring, Gård, Odel, Gods, Odelsmann

Diplom ubb-1578