1650, 18. januar Hordaland, Eidfjord, Bu skifte

1650-01-18

Da Gjermund Haldorssøn på grunn av alderens skrøpelighet ikke kunne oppbære landskyld m.m. av sine jordparter, foretok Jens Søffrenssøn, tingskriver i Hardanger, og fire lagrettemenn i Kinsarvik skipreide, etter hans eget ønske et skifte av ...

Gård, Lagrettemann, Landskyld, Skifte, Gods, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Arveskifte, Jordgods, Tingskriver

Diplom ubb-1650-01-18

1600, 13. april Hordaland, Kinsarvik kunngjøring

1600-04-13

To edsvorne menn i Kinsarvik skipreide kunngjør, at Lauritz Olssøn på Nesthus i Steinsdalen (Kvam) fremkom på vegne av Ingeborg Ingebriktsdatter, enke etter Håge på Noreim, og spurte Sivord Nilssøn på Midnes om hvilket markebytte ...

Kunngjøring, Gård, Skifte, Jordpart, Markeskifte

Diplom ubb-1600-04-13

1579, 11. juni Hordaland, Voss, Vossevangen salgsbrev

1579-06-11

Torsten Hermandssøn, lagrettemann på Voss, selger en jordpart i gården Midnes (?) i Kinsarvik sogn i Hardanger til Svend på Drage.

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Jordpart

Diplom ubb-1579-06-11

1600, 13. februar Hordaland, Kinsarvik kunngjøring

1600-02-13

Tre lagrettemenn i Kinsarvik sogn kunngjør på vårtinget at de på oppfordring av Peder på Lirhus på Voss, har avgitt vitnesbyrd om at Tormod Halvorssøn på Herre, som bar landskyld av gårdne Indre Bu, Midnes, ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Arv, Arving, Vitnesbyrd, Ting

Diplom ubb-1600-02-13

1608, 15. april (Hordaland, Kinsarvik) salgsbrev

1608-04-15

Sten Torjulssøn på Tørviken (i Jondal) har solgt til Tosten Grepssøn på Aga, jorden Midnes i Kinsarvik sogn, som Tosten var odelsmann til. Dette jordgods hadde Stens kvinne, Helgi Sivordsdatter, arvet etter sin far Sivord ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Betaling, Arv, Odel, Odelsmann, Jordgods

Diplom ubb-1608-04-15

1618, 19. oktober Hordaland, Kinsarvik, Hause skjøte

1618-10-19

Laurids Lauridsssøn på Telstø i Øystese sogn kunngjør, at han med sin kvinne Siri Sivorsdatters samtykke har solgt hennes odelsgods i gården Midnes, som årlig har en landskyld på 6 merkers smør, 1 geiteskinn og ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Odelsgods, Skjøtningsøre, Salg ; (odelsgods)

Diplom ubb-1618-10-19