1638, 3. mars Hordaland, Kinsarvik, Tveisme kunngjøring ; (salg)

1638-03-03

Halvor Lauritssøn på Digranes i Ullensvang skipreide kunngjør, at han har solgt til Nils Åmundssøn på Urheim sin odelspart i samme Urheim for 18 riksdaler og 4 riksdaler i skjøtningsøre. Nils kunne nemlig ikke innløse ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Odelsgods, Gods, Makeskifte, Skjøtningsøre, Odelspart, Innløsning, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1638-03-03

1600, uten dato Hordaland, Kinsarvik, Urheim kunngjøring

1600

Hallvor på Bjørke og Knut og Jacop Erikssønner på Steine (i Kvam) kunngjør, at de har solgt til Siver Steinssøn på Urheim en odels-jordpart, som arvelig er tilfalt dem, i samme Urheim for 4 gamle ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Arv, Odel, Stadfesting, Jordpart, Skjøtningsøre

Diplom ubb-1600

1610, 18. april Hordaland, Kinsarvik kunngjøring ; (pantsetting)

1610-04-18

Mikkel og Oluff Paulssønner kunngjør, at de har pansatt hos Siver Stenssøn på Urheim, to mark smør og en fjerdepart i en mark smør i en jord, kalt Årtun, som ligger i Folkedal i Granvin ...

Kunngjøring, Gård, Pantsetting, Jord

Diplom ubb-1610-04-18

1655, 18. juni Bergenhus befaring

1655-06-18

Sorenskriveren og seks lagrettemenn i Hardanger befarer og takserer gårder i Kinsarvik og Ulvik. Blant annet befarer de en gård, som har fått åker og eng ødelagt av fjellskred, og nedsetter gårdens landskyld. Blant de ...

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Landskyld, Sogneprest, Taksering, Befaring, Fjellskred, Ombudsmann ; (Halsenøy kloster)

Diplom ubb-1655-06-18

1631, 24. mars Hordaland, Kinsarvik, Urheim kunngjøring ; (salg)

1631-03-24

Endre Sivordssøn på Huse i Kinsarvik kunngjør, at han med sin hustru Berit Sivorsdatters samtykke har solgt til hennes bror, Østen Sivordssøn på Urheim, hennes odelspart i Årtun i Folkedal i Granvin for 6 riksdaler ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1631-03-24