1650, 18. januar Hordaland, Eidfjord, Bu skifte

1650-01-18

Da Gjermund Haldorssøn på grunn av alderens skrøpelighet ikke kunne oppbære landskyld m.m. av sine jordparter, foretok Jens Søffrenssøn, tingskriver i Hardanger, og fire lagrettemenn i Kinsarvik skipreide, etter hans eget ønske et skifte av ...

Gård, Lagrettemann, Landskyld, Skifte, Gods, Jordpart, Jord, skifte og overdragelse, Arveskifte, Jordgods, Tingskriver

Diplom ubb-1650-01-18

1648, 8. mars Hordaland, Ulvik, Spånheim skjøte

1648-03-08

Gunder Gjermundssøn på Spånheim i Ulvik skipreide har solgt til sin bror, lagrettemann Haldor Gjermundssøn på Bu og hans hustru Britte Helgesdatter, sin odelsjordpart i nevnte Bu for 12 riksdaler samt 1 riksdaler i skjøtningsøre. ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Skjøte, Lagrettemann, Odel, Lensmann, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

Diplom ubb-1648-03-08

1651, 28. oktober Hordaland, Ulvik, Hakestad skifte

1651-10-28

Lasse Gjermundssøn på Mykletun i Eidfjord inngår et makeskifte med sin bror, Haldor Gjermundssøn på Bu. Han overlater til Haldor og hans hustru Brita Helgesdatter sin odelsjordpart i Bu og mottar til vederlag hans odelspart ...

Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Jord, skifte og overdraging, Makeskifte, Odelsjord, Tingskriver

Diplom ubb-1651-10-28

1650, 22. februar Hordaland, Ulvik, Spånheim skjøte

1650-02-22

Gunder Gjermundssøn på Spånheim har solgt til sin bror Haldor Gjermundsssøn på Bu (Eidfjord) og hans hustru Brita Helgesdatter sin odelspart i gården Bu for 25 riksdaler og ei vårfødt ku i skjøtningsøre. Jens Søffrenssøn, ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Odel, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart), Tingskriver

Diplom ubb-1650-02-22