1618, 4. desember Hordaland, Kvam, Ålvik skjøte

1618-12-04

Halldor Ellingssøn på Indre Ålvik i Øystese sogn kunngjør, at han har solgt til Geirmund Halldorssøn på Indre Bu i Eidfjord, en odelspart i gården Midnes i Kinsarvik sogn, som årlig har landskyld på 18 ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1618-12-04

1618, 19. oktober Hordaland, Kinsarvik, Hause skjøte

1618-10-19

Laurids Lauridsssøn på Telstø i Øystese sogn kunngjør, at han med sin kvinne Siri Sivorsdatters samtykke har solgt hennes odelsgods i gården Midnes, som årlig har en landskyld på 6 merkers smør, 1 geiteskinn og ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Odelsgods, Skjøtningsøre, Salg ; (odelsgods)

Diplom ubb-1618-10-19

1620, 8. mars Hordaland, Ulvik kunngjøring ; (salg) kunngjøring ; (forlik)

1620-03-08

Knut Gullaugssøn på Graue på Voss kunngjør, at han med sin kvinne Anngunn Torsteinsdatters samtykke har solgt til Bård Johannssøn på Spånheim i Ulvik, hennes odelsgods i gården Indre Bu i Eidfjord. Fire lagrettemenn beselger ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Odel, Odelsgods, Forlik, Odelspart, Salg ; (odelsgods)

Diplom ubb-1620-03-08

1621, 18. november Hordaland, Kinsarvik, Huse kunngjøring ; (skifte)

1621-11-18

Fire lagrettemenn i Hardanger kunngjør, at søskene, Gunder Kjetilssøn på Huse, Sivord på Bu og Ingeborg på Indre Bu, samt deres brordøtre, Biritte og Helga Torsteinsdøtre, skiftet odelsgods seg imellom i gårdene Indre og Ytre ...

Kunngjøring, Gård, Skifte, Arv, Odelsgods

Diplom ubb-1621-11-18