1636, 1. mai Hordaland, Ulvik, Øidven kunngjøring ; (skifte) kjøpebrev

1636-05-01

Gunder Gunderssøn på Sebø, på vegne av sin mor Rangve Pedersdatter, Anders Legreid og Siver Sekse, på vegne av sine hustruer, og Mikkel Pederssøn Ørdal kunngjør, at i et odelsarveskifte etter Peder Olssøn på Tveit ...

Kunngjøring, Gård, Skifte, Arv, Odelsgods, Arveskifte, Odelskifte, Kjøp ; (gårdspart)

Diplom ubb-1636-05-01

1645, 5. juli Hordaland, Kvam, Indre-Ålvik skifte

1645-07-05

Tingskriver Jens Søffrenssøn, lensmann Omund Mo og lagrettemenn i Øystese skipreide foretar i nærvær av Knut Lauritssøn, fogd over Hardanger, et odelskifte etter avdøde Birgitte Johansdatter mellom hennes to gjenlevende døtre og en datterdatter. Skiftet ...

Gård, Lagrettemann, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Fogd, Gods, Jordpart, Odelskifte, Tingskriver

Diplom ubb-1645-07-05

1586, 14. august Bergen overdragelse

1586-08-14

Jon Nielssen Smit fra Misvær (?) i Nordland og Christiern Nielssen fra Sunnhordaland, arvinger til sin avdøde søster Lucie Hanssdatter, overdrar søsterenes pantsatte jordpart i Ørdal, (Eidfjord) i Hardanger til Hans på Torsnes, som er ...

Arv, Odel, Jord, skifte og overdraging, Odelsmann, Jordpart, Arving, Overdragelse, Pant, Pantsetting

Diplom ubb-1586-08-14

1636, 8. juni Hordaland, Ulvik, Øidven kunngjøring ; (skifte)

1636-06-08

Nils Ellingssøn Øidven, Siver Sekse og Anders Legeried, alle på vegne av sine hustruer, Mikkel Pederssøn Ørdal og Rangve Pedersdatter på Sebø kunngjør at i et odelskifte etter Peder Olssøn på Tveit i Simdal i ...

Kunngjøring, Gård, Skifte, Arv, Odel, Odelsgods, Odelskifte

Diplom ubb-1636-06-08