1648, 8. mars Hordaland, Ulvik, Spånheim skjøte

1648-03-08

Gunder Gjermundssøn på Spånheim i Ulvik skipreide har solgt til sin bror, lagrettemann Haldor Gjermundssøn på Bu og hans hustru Britte Helgesdatter, sin odelsjordpart i nevnte Bu for 12 riksdaler samt 1 riksdaler i skjøtningsøre. ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Skjøte, Lagrettemann, Odel, Lensmann, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

Diplom ubb-1648-03-08

1620, 8. mars Hordaland, Ulvik kunngjøring ; (salg) kunngjøring ; (forlik)

1620-03-08

Knut Gullaugssøn på Graue på Voss kunngjør, at han med sin kvinne Anngunn Torsteinsdatters samtykke har solgt til Bård Johannssøn på Spånheim i Ulvik, hennes odelsgods i gården Indre Bu i Eidfjord. Fire lagrettemenn beselger ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Odel, Odelsgods, Forlik, Odelspart, Salg ; (odelsgods)

Diplom ubb-1620-03-08

1650, 22. februar Hordaland, Ulvik, Spånheim skjøte

1650-02-22

Gunder Gjermundssøn på Spånheim har solgt til sin bror Haldor Gjermundsssøn på Bu (Eidfjord) og hans hustru Brita Helgesdatter sin odelspart i gården Bu for 25 riksdaler og ei vårfødt ku i skjøtningsøre. Jens Søffrenssøn, ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Odel, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart), Tingskriver

Diplom ubb-1650-02-22