1652, 24. februar Hordaland, Ulvik, Spånheim salgsbrev

1652-02-24

Guttorm Olluffssøn på Røynestrand, lagrettemann i Granvin skipreide i Hardanger, har solgt til lagrettemann Svend Torkildssøn på Lillegraven og hans hustru Kirsten Davidsdatter, sin rette odelsjordpart i gården Mo i samme skipreide for 16 riksdaler ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Lagrettemann, Odel, Skjøtningsøre, Odelsjord

Diplom ubb-1652-02-24b