1621, 14. november Hordaland, Granvin, Store Graven kunngjøring ; (salg)

1621-11-14

Peder Bjørnssøn kunngjør, at han sammen med søsteren Herborg Bjørnsdatter og med deres far Bjørn på Røynestrand sitt samtykke har solgt deres odelspart i Rondestveit i Ulvik til Zakarias Christofferssøn, lensmann i Granvin, for 8 ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Odel, Lensmann, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1621-11-14