1636, 13. oktober Hordaland, Ullensvang kunngjøring ; (salg)

1636-10-13

Havor (?) Lauritssøn Folkdal, lagrettemann i Granvin skipreide, kunngjør at han har solgt til Isak Lauritssøn på Måge i Ullensvang skipreide sin rette odelspart i nevnte Måge for [...] riksdaler og i skjøtningsøre 1 riksort.

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Skjøtningsøre, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1636-10-13b