1573, mandag etter Allehelgenssøndag, 2. november Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (skifte)

1573-11-02

Annfinn på Skjelde, lensmann på Voss, og fem lagrettemenn fra samme sted kunngjør, at Endrid, Svend og Maritte Torgilsbarn og deres medeiere gjorde et odels-jordskifte med Jacop Odtssøn og hans søsken, en annen brorgren av ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Jordstykke, Åtting, Skog, Gård ; (ødegård), Ødegård

Diplom ubb-1573-11-02

1572, 3. mai Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (skifte)

1572-05-03

Annfinn på Skjelde, lensmann på Voss, og fire lagrettemenn fra samme sted kunngjør, at Elling, Olaf og Magnus Nilssønner på deres egne og medarvingenes vegne gjorde et odels-jordskifte etter Mons Halstenssøn med deres faster Gjertrud ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Arv, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann

Diplom ubb-1572-05-03

1585, 16. september Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (arv)

1585-09-16

Michell på Tvilde, lensmann på Voss, og fem lagrettemenn også fra Voss kunngjør, at Erik Anderssøn er rette arving først etter sin mor Asbjørg som døde først, dernest etter sin far, så etter sin bror ...

Kunngjøring, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Gods, Arving, Arvegods

Diplom ubb-1585-09-16

1632, 7. november Hordaland, Granvin, Vindal kunngjøring ; (salg)

1632-11-07

Brynhild Knutsdatter og Herborg Oluffsdatter på Voss, enker etter Annfinn Bårdssøn på Nyre og Gullik Finnssøn på Istad, kunngjør at de hver har solgt til Aslak Olssøn på Vindal i Granvin i Hardanger sine odelsparter ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Gods, Jordgods, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1632-11-07

1637, 16. juli Hordaland, Voss, Gjerde kunngjøring ; (skifte)

1637-06-16

Sorenskriver Christopher Pederssøn, lensmann Tosten Lauritssøn og fire lagrettemenn på Voss kunngjør på Gjerde i Borstrands åtting på Voss et odelsskifte etter Synneve Pedersdatter. Skifte gjaldt odelsgods i gårdene, Gjerde, Nedre Lemme i Vinjar åtting, ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Odelsskifte, Odelsgods, Gods, Arveskifte

Diplom ubb-1637-06-16

1649, 3. desember Hordaland, Voss, Vossavangen salgsbrev

1649-12-03

Kirsten Jacobsdatter på Bolstad i Vassenden åtting på Voss (Evanger) har solgt til Henrik Gjertssøn Miltzow, sogneprest på Voss og prost i Hardanger, og hans hustru Christense Madsdatter sin odelsjord i gården Lydve i Gullfjerdingen ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Odel, Sogneprest, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

Diplom ubb-1649-12-03

1579, 11. juni Hordaland, Voss, Vossevangen salgsbrev

1579-06-11

Torsten Hermandssøn, lagrettemann på Voss, selger en jordpart i gården Midnes (?) i Kinsarvik sogn i Hardanger til Svend på Drage.

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Jordpart

Diplom ubb-1579-06-11

1646, 11. mars Hordaland, Voss, Vossavangen salgsbrev

1646-03-11

Endre Tostenssøn på Gjelland i Bordalen åtting og Iver Oddssøn på Roe i Vikja åtting har solgt Jon Iversssøn på Roe og hans hustru Birgitte Mathiasdatter deres rette odelsjordpart i Helland i Bordalen åtting på ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Skjøte, Lagrettemann, Odel, Lensmann, Jordpart, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1646-03-11

1590 Voss brev

1590

Dokument fra Voss om Prestekleff og Omundstølen og Rogensteig.

Gård

Diplom sab-1590