[Ca. 1630]* Hordaland, Voss, Vossavangen kunngjøring ; (salg) skifte

1630

Arne Larssøn på Gjøastein på Voss kunngjør, at han har solgt til sin stefar, Lars Sivertssøn på Kvarme i Holabygden på Vossastrand, 9 merker smør i jordgods (i Kvarme?) for 5 riksdaler med skjøtningsøre. Likeså ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Skifte, Lensmann, Gods, Makeskifte, Skjøtningsøre, Jordgods, Salg ; (jordgods), Jord, skifte og overdragselse

Diplom ubb-1630b

1572, 3. mai Hordaland, Voss, Vossevangen kunngjøring ; (skifte)

1572-05-03

Annfinn på Skjelde, lensmann på Voss, og fire lagrettemenn fra samme sted kunngjør, at Elling, Olaf og Magnus Nilssønner på deres egne og medarvingenes vegne gjorde et odels-jordskifte etter Mons Halstenssøn med deres faster Gjertrud ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Arv, Odel, Odelsskifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann

Diplom ubb-1572-05-03

1579, 11. juni Hordaland, Voss, Vossevangen salgsbrev

1579-06-11

Torsten Hermandssøn, lagrettemann på Voss, selger en jordpart i gården Midnes (?) i Kinsarvik sogn i Hardanger til Svend på Drage.

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Jordpart

Diplom ubb-1579-06-11

1646, 11. mars Hordaland, Voss, Vossavangen salgsbrev

1646-03-11

Endre Tostenssøn på Gjelland i Bordalen åtting og Iver Oddssøn på Roe i Vikja åtting har solgt Jon Iversssøn på Roe og hans hustru Birgitte Mathiasdatter deres rette odelsjordpart i Helland i Bordalen åtting på ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Skjøte, Lagrettemann, Odel, Lensmann, Jordpart, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1646-03-11