1657, 14. august Kjøbenhavn stadfesting ; (kongelig)

1657-08-14

Kong Fredrik III sin stadfesting på den norske krones salg av jordgods til Gabriel Marselis, kongens residerende kommisarius i Amsterdam. Foruten Finne hovedgård i Gullfjerdingen åtting på Voss omfatter salget omkring 70 gårder og jordparter ...

Diplom ubb-1657-08-14b