1637, 16. juli Hordaland, Voss, Gjerde kunngjøring ; (skifte)

1637-06-16

Sorenskriver Christopher Pederssøn, lensmann Tosten Lauritssøn og fire lagrettemenn på Voss kunngjør på Gjerde i Borstrands åtting på Voss et odelsskifte etter Synneve Pedersdatter. Skifte gjaldt odelsgods i gårdene, Gjerde, Nedre Lemme i Vinjar åtting, ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Skifte, Odelsskifte, Odelsgods, Gods, Arveskifte

Diplom ubb-1637-06-16