[Ca. 1630]* Hordaland, Voss, Vossavangen kunngjøring ; (salg) skifte

1630

Arne Larssøn på Gjøastein på Voss kunngjør, at han har solgt til sin stefar, Lars Sivertssøn på Kvarme i Holabygden på Vossastrand, 9 merker smør i jordgods (i Kvarme?) for 5 riksdaler med skjøtningsøre. Likeså ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Skifte, Lensmann, Gods, Makeskifte, Skjøtningsøre, Jordgods, Salg ; (jordgods), Jord, skifte og overdragselse

Diplom ubb-1630b

1649, i oktober (Hordaland, Voss, Vossavangen?) skjøte skifte

1649-10

Fragment av et skjøte og makeskiftebrev vedrørende blant annet gårdene Kvarme på Vossestrand og Nord-Kvåle og Gjøastein på Voss.

Gård, Skjøte, Skifte, Makeskifte

Diplom ubb-1649-10

1638, 17. mai Hordaland, Voss, Vossavangen kunngjøring ; (salg)

1638-05-17

Olluf Ollufdssøn på Gjøastein i Borstarnd åtting på Voss kunngjør, at han har solgt til sin bror, Jørgen Olluffssøn på Hefte i Borstrand åtting, sitt odelsgods i samme Hefte. Han takker for god betaling. Lensmann ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odel, Lensmann, Odelsgods, Gods, Salg ; (odelsgods)

Diplom ubb-1638-05-17