1602, 21. juni Hordaland, Voss salgsbrev

1602-06-21

Johannes Anderssøn på Evanger selger og skjøter til sin frende Anders Øyulfssøn på Hydningen i Holebygd (Vinje sogn) et halvt punds leie i gården Hefte i Borstrands åtting, som Anders er rette odelsmann til. Betalingen ...

Eiendomshandel, Gård, Betaling, Skjøte, Salg ; (av leie), Odel, Odelsmann, Leie, Skjøtningsøre

Diplom ubb-1602-06-21

1638, 17. mai Hordaland, Voss, Vossavangen kunngjøring ; (salg)

1638-05-17

Olluf Ollufdssøn på Gjøastein i Borstarnd åtting på Voss kunngjør, at han har solgt til sin bror, Jørgen Olluffssøn på Hefte i Borstrand åtting, sitt odelsgods i samme Hefte. Han takker for god betaling. Lensmann ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odel, Lensmann, Odelsgods, Gods, Salg ; (odelsgods)

Diplom ubb-1638-05-17