1649, 16. mars Hordaland, Voss, Vossavangen salgsbrev

1649-03-16

Annfinn Aslakssen på Dukstad i Vinjar åtting på Voss har med sin hustru Karen Nilsdatters samtykke solgt til Siver Ingebrigtssen på Grevle i Borstrandar åtting og hans hustru Anne Knutsdatter en part i gården Grevle ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Arv, Lensmann, Gods, Arvegods, Salg ; (jordpart), Salg ; (rodbolsrett), Rodbolsrett

Diplom ubb-1649-03-16

1638, 17. mai Hordaland, Voss, Vossavangen kunngjøring ; (salg)

1638-05-17

Olluf Ollufdssøn på Gjøastein i Borstarnd åtting på Voss kunngjør, at han har solgt til sin bror, Jørgen Olluffssøn på Hefte i Borstrand åtting, sitt odelsgods i samme Hefte. Han takker for god betaling. Lensmann ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Odel, Lensmann, Odelsgods, Gods, Salg ; (odelsgods)

Diplom ubb-1638-05-17