1620, 8. mars Hordaland, Ulvik kunngjøring ; (salg) kunngjøring ; (forlik)

1620-03-08

Knut Gullaugssøn på Graue på Voss kunngjør, at han med sin kvinne Anngunn Torsteinsdatters samtykke har solgt til Bård Johannssøn på Spånheim i Ulvik, hennes odelsgods i gården Indre Bu i Eidfjord. Fire lagrettemenn beselger ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Odel, Odelsgods, Forlik, Odelspart, Salg ; (odelsgods)

Diplom ubb-1620-03-08