1636, 8. juni Hordaland, Ulvik, Øidven kunngjøring ; (skifte)

1636-06-08

Nils Ellingssøn Øidven, Siver Sekse og Anders Legeried, alle på vegne av sine hustruer, Mikkel Pederssøn Ørdal og Rangve Pedersdatter på Sebø kunngjør at i et odelskifte etter Peder Olssøn på Tveit i Simdal i ...

Kunngjøring, Gård, Skifte, Arv, Odel, Odelsgods, Odelskifte

Diplom ubb-1636-06-08