1632, 7. november Hordaland, Granvin, Vindal kunngjøring ; (salg)

1632-11-07

Brynhild Knutsdatter og Herborg Oluffsdatter på Voss, enker etter Annfinn Bårdssøn på Nyre og Gullik Finnssøn på Istad, kunngjør at de hver har solgt til Aslak Olssøn på Vindal i Granvin i Hardanger sine odelsparter ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Gods, Jordgods, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1632-11-07