1570, 10. desember Hordaland, Strandebarm kunngjøring ; (grensegang)

1570-12-10

Tre lagrettemenn i Strandebarm og Strandviks skipreider i Sunnhordaland kunngjør, at de på forespørsel fra Sivor Askelsønn på Nes i kirkealmuens nærvær satte grensene mellom gårdene Nes (på Varaldsøy), Teigland og Havn (i Strandebarm), etter ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Grense ; (gårdsgrense), Grensegang, Markegang, Allmue

Diplom ubb-1570-12-10

1650, 28. juni Hordaland, Strandebarm, Prestegården brev

1650-06-28

Abraham Jørgensen, sogneprest på Tysnes og prost i Sunnhordaland, og Rasmus Pedersen, sogneprest i Strandebarm, var på anmodning av deres mor Ellene Nielsdatter, Peder Rasmussens enke, tilstede på prestegården i Strandebarm sammen med sine søsken ...

Sogneprest, Prost, Gjeld, Opptegnelse, Bo, Registrere

Diplom ubb-1650-06-28