1627, 9. november Hordaland, Strandebarm (Varaldsøy), Skjelnes kunngjøring ; (salg)

1627-11-09

Jon på For i Strandvik skipreide, Gunder på Breievne i Strandebarm, Olle på Trelevik og Nils på Hummelsund (i Sund Herred) kunngjør, at de har solgt deres odels-jordparter i Breievne til Guttorm Gunnarssøn på Skeie ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Lagrettemann, Jordpart, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1627-11-09

1628, 1. desember Hordaland, Kvam, Skeie brev

1628-12-01

Tre lagrettemenn i Øystese skipreide var tilstede da Christoffer Svendssøn ga sin fosterfar Steingrim Ingebretssøn på Skeie i Steinsdalen brev på hans oppfostring samt for mottatt hjemmefølge og farens arv.

Lagrettemann, Brev, Arv, Oppfostring, Hjemmefølge, Fosterfar

Diplom ubb-1628-12-01