1600, uten dato Hordaland, Kinsarvik, Urheim kunngjøring

1600

Hallvor på Bjørke og Knut og Jacop Erikssønner på Steine (i Kvam) kunngjør, at de har solgt til Siver Steinssøn på Urheim en odels-jordpart, som arvelig er tilfalt dem, i samme Urheim for 4 gamle ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Arv, Odel, Stadfesting, Jordpart, Skjøtningsøre

Diplom ubb-1600

1635, 20. september Hordaland, Kvinnherrad, Kjærland pantebrev

1635-09-20

Hallver Oloffsøn på Myklebust i Uskedal i Kvinnherrad skipreide pansetter sin odelspart i gården Valland i Vikøy prestegjeld til Laurits Sambonsen på Kjærland i Uskedal for et lån på 20 riksdaler. Christen Busch, sorenskriver i ...

Gård, Sorenskriver, Pantsetting, Odelspart, Pantebrev, Lån

Diplom ubb-1635-09-20

1599, 3. oktober Hordaland, Kvam, Valland kunngjøring ; (forlik)

1599-10-03

Tre lagrettemenn i Øystese skipreide kunngjør et forlik mellom brødresønnene, Oluff Gjermundssøn på Myklebust, Kvinnherrad i Sunnhordaland og Laurits Pederssøn på Valland, om begges rett til Valland. Oluff hadde krevet del i den anpart Laurits ...

Kunngjøring, Gård, Kjøp ; (gård), Gods, Forlik, Innløsing

Diplom ubb-1599-10-03