1610, 1. mai Hordaland, Ullensvang stadfesting ; (skifte)

1610-05-01

Nå Oluffssøn på Vik i Øystese sogn i Hardanger stadfester et odelskifte hans far Oluff Lauritssønn for noen år siden hadde gjort med Tolleff Bjørnssøn på Noreim i Etne. Tolleff fikk odelsjordparter i gårder i ...

Gård, Skifte, Odel, Stadfesting, Jord, skifte og overdragelse, Leie, Odelskifte

Diplom ubb-1610-05-01

1600, uten dato Hordaland, Kinsarvik, Urheim kunngjøring

1600

Hallvor på Bjørke og Knut og Jacop Erikssønner på Steine (i Kvam) kunngjør, at de har solgt til Siver Steinssøn på Urheim en odels-jordpart, som arvelig er tilfalt dem, i samme Urheim for 4 gamle ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Arv, Odel, Stadfesting, Jordpart, Skjøtningsøre

Diplom ubb-1600

1598, 9. oktober Hordaland, Kvam, Bøvre salgsbrev

1598-10-09

Helge Olssøn på Vestreim i Ulvik selger to av sine odels-jordparter, den ene på Vik og den andre på Kopren i Jondal, til Halvard på Digranes, Sebjørn på Grov, Rasmus på Økland og Anders i ...

Salg ; (jord), Gård, Betaling, Odel, Skjøtningsøre, Jord

Diplom ubb-1598-10-09

1608, 15. april (Hordaland, Kinsarvik) salgsbrev

1608-04-15

Sten Torjulssøn på Tørviken (i Jondal) har solgt til Tosten Grepssøn på Aga, jorden Midnes i Kinsarvik sogn, som Tosten var odelsmann til. Dette jordgods hadde Stens kvinne, Helgi Sivordsdatter, arvet etter sin far Sivord ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Betaling, Arv, Odel, Odelsmann, Jordgods

Diplom ubb-1608-04-15