1600, uten dato Hordaland, Kinsarvik, Urheim kunngjøring

1600

Hallvor på Bjørke og Knut og Jacop Erikssønner på Steine (i Kvam) kunngjør, at de har solgt til Siver Steinssøn på Urheim en odels-jordpart, som arvelig er tilfalt dem, i samme Urheim for 4 gamle ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Salg ; (jord), Arv, Odel, Stadfesting, Jordpart, Skjøtningsøre

Diplom ubb-1600

1598, 19. juni Hordaland, Kvam, Øystese skifte

1598-06-19

Markeskifte mellom gårdene Øvre og Nedre Vik, som eies av fogd Mats Jørgenssøn i Hardanger len, på den ene side, og gården Øystese, som tilhører Adelatz til [...] og hennes medeiere, på den annen side. ...

Gård, Skifte, Fogd, Makeskifte, Makeskiftebrev

Diplom ubb-1598-06-19

1621, 17. juni Hordaland, Kvam, Øystese Hordaland, Kvam, Soldal dom

1621

Åstedssak mellom Øystese og Soldal. Tolvmannsdom.

Gård, Dom, Grense, Åstedssak, Sak

Diplom sab-1621-06-17

1617, 24. mars Hordaland, Kvam, Øystese kunngjøring ; (skifte)

1617-03-24

Hagtor Utormssøn på Morangsnes i Kvinnherrad kunngjør, at han med samtykke av sin sønn Utorm på Åkre (Skånevik) og sin svoger Mogens Mattissøn på Skåle har inngått et odels-jordskifte med Gunder Kjetilssøn på Huse og ...

Kunngjøring, Gård, Sorenskriver, Skifte, Odel, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Makeskifte, Odelskifte

Diplom ubb-1617-03-24b

1600, 13. januar Hordaland, Kvam, Øystese slagsbrev

1600-01-13

Clemet Tunnessøn på Øystese i Hardanger selger og skjøter til Gunder Torgerssøn på Århus hans hustrus odels-jordpart i gården Vik i Jondal kirkesogn i Hardanger. Betalingen er åtte gamle daler. Lensmann Oluff i Vik m.fl. ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Gård, Betaling, Skjøte, Stadfesting, Jordpart, Odelspart

Diplom ubb-1600-01-13