1618, 4. desember Hordaland, Kvam, Ålvik skjøte

1618-12-04

Halldor Ellingssøn på Indre Ålvik i Øystese sogn kunngjør, at han har solgt til Geirmund Halldorssøn på Indre Bu i Eidfjord, en odelspart i gården Midnes i Kinsarvik sogn, som årlig har landskyld på 18 ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Landskyld, Odel, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1618-12-04

1645, 5. juli Hordaland, Kvam, Indre-Ålvik skifte

1645-07-05

Tingskriver Jens Søffrenssøn, lensmann Omund Mo og lagrettemenn i Øystese skipreide foretar i nærvær av Knut Lauritssøn, fogd over Hardanger, et odelskifte etter avdøde Birgitte Johansdatter mellom hennes to gjenlevende døtre og en datterdatter. Skiftet ...

Gård, Lagrettemann, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Lensmann, Fogd, Gods, Jordpart, Odelskifte, Tingskriver

Diplom ubb-1645-07-05

1651, 12. september Hordaland, Kvam, Indre-Ålvik taksering

1651-09-12

Jens Søffrenssøn, tingskriver i Hardanger, og seks lagrettemenn i Øystese skipreide gransker og takserer gården Indre-Ålvik som Iver Isakssøn bygsler. Iver vil nemlig ha nedsatt landskylden og skatten på gården på grunn av at fjellskred ...

Gård, Lagrettemann, Landskyld, Skog, Ombudsmann, Bygsel, Mark, Skatt, Tingskriver, Taksering, Befaring, Eng, Skred

Diplom ubb-1651-09-12