1608, 15. april (Hordaland, Kinsarvik) salgsbrev

1608-04-15

Sten Torjulssøn på Tørviken (i Jondal) har solgt til Tosten Grepssøn på Aga, jorden Midnes i Kinsarvik sogn, som Tosten var odelsmann til. Dette jordgods hadde Stens kvinne, Helgi Sivordsdatter, arvet etter sin far Sivord ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Betaling, Arv, Odel, Odelsmann, Jordgods

Diplom ubb-1608-04-15