1627, 9. november Hordaland, Strandebarm (Varaldsøy), Skjelnes kunngjøring ; (salg)

1627-11-09

Jon på For i Strandvik skipreide, Gunder på Breievne i Strandebarm, Olle på Trelevik og Nils på Hummelsund (i Sund Herred) kunngjør, at de har solgt deres odels-jordparter i Breievne til Guttorm Gunnarssøn på Skeie ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Betaling, Lagrettemann, Jordpart, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1627-11-09