1649, 27. februar Hordaland, Fusa, Skjørsand kunngjøring ; (pantsetting)

1649-02-27

Willem Michelssen på Skjelbreid i Os prestegjeld og Strandvik skipreide, kunngjør, at han pansatte hos Johan Anderssen på Ænes i Strandebarm skipreide (nå Kvinnherrad) sin rette odelsjordpart i gården Tveit på Revnestrand i Strandvik sogn ...

Kunngjøring, Gård, Odel, Lensmann, Pantsetting, Jord, Odelsjord, Lån

Diplom ubb-1649-02-27

Ca. 1650 (?)* Hordaland, Strandvik, Nordtveit skjøte

1650

Siver Lauritssen på Skjørsand (Fusa) har med samtykke av sin hustru Gjertrud Siversdatter solgt til sin svoger, Anders Rasmussen på Rongestveit (Hålandsdalen) og hans hustru Marit Siversdatter hustruens odelsjordpart i Vestretun i Bjørndal. Likeledes har ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Lagrettemann, Odel, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

Diplom ubb-1650b