1643, 22. juni Hordaland, Hålandsdalen, Tegland besiktigelsesdokument

1643-06-22

Sorenskriver Jacob Busch, Bendik Michelssøn, lensmann Sten Håvik og fem lagrettemenn i Strandvik skipreide var tilkalt av Astri Hansdatter Bjørndal for å besiktige husene og gå skog og markegang på gården Tegland. Det oppregnes hva ...

Gård, Lagrettemann, Markegang, Sorenskriver, Lensmann, Hus, Besiktigelse, Skogsgang, Skogshugst, Leilending

Diplom ubb-1643-06-22

1626, 30. oktober Hordaland, Strandvik, Åkre salgsbrev

1626-10-30

Seks lagrettemenn i Strandvik skipreide kunngjør, i nærvær av fogden og sorenskriveren i Sunnhordaland, at Knut og Størker Dagssønner på Færstad i Os, og Laurits Dagssøn på Lyssand solgte til deres farbrorsønn, Sven Mogenssøn på ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Skjøtningsøre

Diplom ubb-1626-10-30

1640, 28. mars Hordaland, Åkre i Strandvik salgsbrev

1640-03-28

Fire brødre: Størk Mogensen på Hafskor i Fusa, Anders, Morten, Oluf Mogenesen på Eikeland, og tre svogre: Asbjørn Michelsen på Hananger og hustru Berete Mogensdatter, Niels Nielsen på Ådland og hustru Signueve Mogensdatter, Oluf Siuffversen ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Vitne, Odel, Lensmann, Ting, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1640-03-28

1626, 12. mars Hordaland, Kvam, Nesthus kunngjøring ; (salg)

1626-03-12

Aslak Hallsteinssøn på Birkeland i Steinsdalen i Hardanger og Siver Aslakssøn på Bjørndal i Hålandsdalen i Sunnhordaland kunngjør, at de på sine hustruers vegne har solgt deres rette odelsgods i Viknes i Ulvik til Osmund ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Lensmann, Odelsgods, Gods, Odelsmann, Salg ; (odelsgods), Eindomshandel

Diplom ubb-1626-03-12