Ca. 1650 (?)* Hordaland, Strandvik, Nordtveit skjøte

1650

Siver Lauritssen på Skjørsand (Fusa) har med samtykke av sin hustru Gjertrud Siversdatter solgt til sin svoger, Anders Rasmussen på Rongestveit (Hålandsdalen) og hans hustru Marit Siversdatter hustruens odelsjordpart i Vestretun i Bjørndal. Likeledes har ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Skjøte, Lagrettemann, Odel, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

Diplom ubb-1650b