1641, 19. april Hordaland, Tysnes, Hovland skifte

1641-04-19

Axel Mott (Mowat) til Hovland kunngjør et makeskifte med Lasse Vigleikssøn på Tveit i Mundheimsdalen i Strandebarm skipreide. Han overlater til Lasse sin odelsjord i gården Eide i Hålandsdalen i Strandvik skipreide og mottar til ...

Kunngjøring, Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Makeskifte, Odelsjord

Diplom ubb-1641-04-19

1612, [... november] Bergen skifte

1612-11

Ingebrett Olsen på Skogseid samt Oluf Torbeinsen og Oluf Torsteinsen på Gjøen i Hålandsdalen sogn inngår følgende makeskifte. Ingebrett Olsen overdrar til Oluf Torbeinsen en jordpart i gården Eide i Hålandsdalen og til Oluf Torsteinsen ...

Gård, Skifte, Jord, skifte og overdraging, Jordpart, Makeskifte, Overdragelse ; (jordpart)

Diplom ubb-1612-11

1596, 21. februar Hordaland, Sunnhordaland kunngjøring ; (salg)

1596-02-21

Oluff Oluffsøn på Vinnes, Oluff på Hovland og Korie i Vik, gårder som ligger i Våge, Kvinnherrad og Strandvik skipreider, kunngjør, at de har solgt til sin frende Styrker Olluffssøn på Bjørndal, gårdne Bjørndal, Eide ...

Kunngjøring, Salg ; (gård), Lagrettemann

Diplom ubb-1596-02-21