1653, 3. februar Hordalnad, Strandvik, Revne krav

1653-02-03

Ifølge skjøte, datert Nordtveit 28. januar 1629 har Knut Reise i Opdal skipreide solgt sin hustrus jordpart i gården Haga i Strandvik skipreide til Oluf Willumsen på Nordtveit, lensmann i samme skipreide, for 18 riksdaler ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Jordpart, Arving, Klage, Skjøtningsøre, Salg ; (jordpart)

Diplom ubb-1653-02-03

1629, 28. januar Hordaland, Strandvik, Nordtveit salgsbrev

1629-01-28

Knut Reise i Opdal skipreide har solgt sin hustrus jordpart i gården Haga i Strandvik skipreide til Oluf Wilumsen på Nordtveit, lensmann i samme skipreide, for 18. riksdaler samt 1 riksdaler i skjøtningsøre.

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Salg ; (gård), Jordpart, Skjøtningsøre

Diplom ubb-1629-01-28