1629, 28. januar Hordaland, Strandvik, Nordtveit salgsbrev

1629-01-28

Knut Reise i Opdal skipreide har solgt sin hustrus jordpart i gården Haga i Strandvik skipreide til Oluf Wilumsen på Nordtveit, lensmann i samme skipreide, for 18. riksdaler samt 1 riksdaler i skjøtningsøre.

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Salg ; (gård), Jordpart, Skjøtningsøre

Diplom ubb-1629-01-28