1646, 8. oktober Hordaland, Os, Haugland skjøte

1646-10-08

Nils Lauritssøn på Djupvik, på egne vegne, Oluff Jetmundssøn "Boendis paa Sebø (Særvold?) udi Ouss shibred" og Anders Johanssøn i Bergen, på deres hustruers vegne, har solgt til Oluff Anderssøn Eide deres odelspart i gården ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1646-10-08

1626, 30. oktober Hordaland, Strandvik, Åkre salgsbrev

1626-10-30

Seks lagrettemenn i Strandvik skipreide kunngjør, i nærvær av fogden og sorenskriveren i Sunnhordaland, at Knut og Størker Dagssønner på Færstad i Os, og Laurits Dagssøn på Lyssand solgte til deres farbrorsønn, Sven Mogenssøn på ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (gård), Lagrettemann, Sorenskriver, Fogd, Skjøtningsøre

Diplom ubb-1626-10-30