1648, 4. mars Bergen salgsbrev

1647-03-04

Anders Johanssøn på Ien i Herdla skipreide, formynder for sin avdøde bror Johan Strarups etterlatte fire barn, har på deres vegne, p.g.a. den store gjeld og skyld deres foreldre hadde etterlatt seg, solgt deres odelsgård ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Salg ; (gård), Sorenskriver, Odel, Fogd, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Nøst, Formynder, Gjeld, Klokker

Diplom ubb-1648-03-04