1655, 11. august Hordaland, Bruvik skjøte

1655-08-11

Oluff Oluffsen på Olsnes i Arna skipreide i Nordhordaland har solgt til Børge Nepstad, lensmann i Ålendfit skipreide i nevnte Nordhordaland, og hans hustru Birgitte Nilsdatter, 4 skillings leie i gården Ytre-Bruvik i Arna skipreide.

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Lensmann, Leie

Diplom ubb-1655-08-11