1585, 20. januar Danmark, Fredriksborg stadfesting ; (skifte)

1585-01-20

Kong Fredrik II stadfester et makeskifte mellom Anders Christenssøn, borgermester i Bergen, og Norges Krone. Anders Christenssøn overdrar sin gård Grov i Solvorn i Sogn til kronen. Skylden er 3 laups leie og 1 sognmele ...

Gård, Skifte, Borgermester ; (Bergen), Stadfesting ; (kongelig), Leie, Makeskifte, Overdragelse, Jord, makeskifte om jord, Kverndam, Skyld, Krone

Diplom ubb-1585-01-20