1648, 4. mars Bergen salgsbrev

1647-03-04

Anders Johanssøn på Ien i Herdla skipreide, formynder for sin avdøde bror Johan Strarups etterlatte fire barn, har på deres vegne, p.g.a. den store gjeld og skyld deres foreldre hadde etterlatt seg, solgt deres odelsgård ...

Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Skjøte ;, Skjøte), Salg ; (gård), Sorenskriver, Odel, Fogd, Borger ; (Bergen), Grunnleie, Rådmann ; (Bergen), Nøst, Formynder, Gjeld, Klokker

Diplom ubb-1648-03-04

1574, 22. juli Hordaland, Manger, Utsylta kunngjøring ; (skifte)

1574-07-22

Syv lagrettemenn kunngjør, at de etter oppfordring av Hans Halvardssøn, sogneprest i Manger prestegjeld, og Knut Hanssøn, fogd i Nordhordaland, foretok et jordbytte mellom gårdene Innsylta og Utsylta på Radøy i Bø kirkesogn.

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Skifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Fogd

Diplom ubb-1574-07-22

1580, dagen etter St. Katarine, [26. november]. Hordaland, Manger, Prestegården kunngjøring ; (overdragelse)

1580-11-26

Åtte sognebønder og lagrettemenn i Manger prestegjeld kunngjør, at Sigvord Botolfsdatter og hennes sønn Erik Nilssøn overdrar jorden Nordremarken etter godkjenning av hr. Hans, som betalte for dette til hennes sønner Oluff og Erik Nilssønner.

Kunngjøring, Eiendomshandel, Betaling, Lagrettemann, Overdragelse ; (jordeiendom), Jord, skifte og overdragelse, Bonde

Diplom ubb-1580-11-26