1612, 22. februar Sogn og Fjordane, Aurland, Aurdalen skjøte)

1612-02-22

Christoffer Torsteinssøn på Sande i Tjugum skipreide i Sogn kunngjør, at han har solgt til Kirsten Oluffsdatter på Aurdalen (Østerbø), enke etter Morten Madssøn, 2 laups leie i gården Børøy (Finnås i Sunnhordaland). Tre lagrettemenn ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Skjøte, Lagrettemann, Leie, Salg

Diplom ubb-1612-02-22

1646, 18. april Sogn og Fjordane, Sogndal, Kaupanger salgsbrev

1646-04-18

Ingvor Oluffssøn på Tokkvam i Aurland skipreide har med sin hustru Anne Mortensdatters samtykke solgt henens odelsjord i gården Fretland i Stedje prestegjeld i Sogndal til Iver Vind til Nørholm, Danmarks riksråd og befalingsmann på ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Odel, Odelsjord, Salg ; (odelsjord), Riksråd ; (Danmark), Befalingsmann ; (Dalum kloster)

Diplom ubb-1646-04-18