1592, 12. september Sogn og Fjordane, Lavik forliksbrev

1592-09-12

Seks lagrettemenn i Kvamsøy og Lavik skipreider kunngjør en forliksdom angående en jordbygsel i prestebolets part i Lavik, som Anders Jacobssøn, sognherre til Eivindvik prestegjeld i Gulen, har bygslet til Johannes Svendssøn og hans mor. ...

Kunngjøring, Gård, Dom, Ødegård, Forlik, Forliksbrev, Forliksdom, Jord , bygsling av jord, Bygsel, Prestebol, Sogneherre

Diplom ubb-1592-09-12

1645, 12. (?) august Sogn og Fjordane, Vik, Engjum skjøte

1645-08-12

Botolf Ellindssøn på Engjum i Kvamsøy skipreide, lagrettemann samme sted, har med sin hustru Gjertrud Olsdatters samtykke solgt hennes rette odelsjordpart i Mæleim (Hafslo) i Indre Sogn til Botolf Barsnes i Sogndal skipreide for 30 ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Lagrettemann, Lensmann, Jordpart, Skjøtningsøre, Odelsjord, Salg ; (odelsjord)

Diplom ubb-1645-08-12

1628, 24. mai Sogn og Fjordane, Vik, Kvamsøy kunngjøring ; (salg)

1628-05-24

Truls Gunderssøn på Meland i Tjugum skipreide i Sogn kunngjør, at han med sin hustru Birgitte Torsdatters samtykke har solgt til Hans Asgrimssøn og hans trolovede festemø Gjertrud Andersdatter sin odelspart i Halleseter i Kvamsø ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Skjøtningsøre, Odelspart, Salg ; (odelspart)

Diplom ubb-1628-05-24c