1660, 2. oktober Sogn og Fjordane, Jostedal prestegård besiktigelsesdokument

1660-10-02

Tre lagrettemenn i Luster skipreide samt tre lagrettemenn i Jostedal var etter fogd Christopher Gjertssens befaling forsamlet hos Tøger Jenssen, sognepresten i Jostedal, for å besiktige og taksere den ny-oppbyggete kirken i Jostedal. De mener ...

Lagrettemann, Sogneprest, Fogd, Kirke, Besiktige, Taksering

Diplom ubb-1660-10-02