[Ca. 1598?], Udatert. Bergen klage

1598

Anders Anderssøn på Ytre-Eide klager til "welbyrdige Lauritz Kruse, fromme Her Laugmandt, Borgermestere och Raadt" over at hans stemor, Anna Olsdatter, har solgt sitt setebol i Brynnestad i Olden til Jens (Pedersen) i Vik. Jens ...

Eiendomshandel, Salg ; (jord), Gård, Fogd, Lagmann ; (Bergen), Borgermester ; (Bergen), Råd ; (Bergen), Klage, Setbol, Forfølgelse

Diplom ubb-1598a

1571, 2. juni Sogn og Fjordane, Innvik, Hopland brev

1571-06-02

Avskrift av dokument, datert 2. juni 1571, inntatt i en dom av 1718, som sorenskriver Paul Schouvig i Nordfjord avsa mellom gårdene Hopland og Tisthammer i Utvik sogn, Nordfjord.

Gård, Dom, Sorenskriver

Diplom ubb-1571-06-02

1605, 21. februar Sogn og Fjordane, Innvik , Utvik? salgsbrev

1605-02-21

Gunder Olssøn i Dversdalen i Jølster i Sunnfjord selger 18 marks leie i gården Skrede i Utvik sogn, Stryn skipreide i Nordfjord, til Jens Johannessøn på Skrede for 12 gamle daler. Christen Søffrenssøn, fogd i ...

Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Fogd, Leie

Diplom ubb-1605-02-21

1637, 2. februar Sogn og Fjordane, Stryn, Fosnes kunngjøring ; (dom)

1637-02-02

Sorenskriver Iver Anderssøn i Nordfjord og seks lagrettemenn i Stryn skipreide kunngjør i nærvær av fogd Maurits Jenssøn et forhør og [...] i forbindelse med drapet på Tosten Oluffssøn Hjelle som påskeaften 1636 ble begått ...

Kunngjøring, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Drap, Fogd, Forhør, Lagting ; (Bergen), Rikskansler

Diplom ubb-1637-02-02

1657, 14. august Kjøbenhavn stadfesting ; (kongelig)

1657-08-14

Kong Fredrik III sin stadfestelse på den norske krones salg av jordgods til Gabriel Marselius, kongens residerende kommisarius i Amsterdam. Salget gjelder det såkalte Seimsgods i Hammer hovedsogn og Meland anneks samt gårder og jordparter ...

Jord, kjøp og salg, Gård, Stadfesting, Gods, Konge ; (Danmark og Norge), Jordgods, Salg ; (jordgods), Kommissær ; (kongelig)

Diplom ubb-1657-08-14a

1645, 6. mars Sogn og Fjordane, Davik, fogdegården stevning

1645-03-06

Peder Lauritssøn, fogd over Nordfjord, stevner Jens Black, borger i Bergen og nå boende i Nedstryn sogn, til å møte i retten. Hans Anderssøn på Ytre-Eide i Stryn har klaget over at han ikke vil ...

Gård, Fogd, Borger ; (Bergen), Klage, Pantsetting, Jord, Stevning, Innløsning, Rettslig innkalling

Diplom ubb-1645-03-06

1642, 19. juli Sogn og Fjordane, Nord-Vågsøy, Våge avgjørelse

1642-07-19

Sorenskriver Iver Ancherssen i Nordfjord og seks lagrettemenn i Davik skipreide har på anmodning av Volchard Broderssøn, ombudsmann over kloster- og kirkegods i Bergen, avgjort en trette om rette markeskjell mellom bøndene på gårdene, Stranda ...

Lagrettemann, Sorenskriver, Kirkegods, Bonde, Ombudsmann, Konflikt, Markeskjell

Diplom ubb-1642-07-19

1609, 3. november Sogn og Fjordane, Stryn, Togning vitnebrev

1609-11-03

Sorenskriver i Nordfjord Trogels Jenssøn og tre lagrettemenn: Jon Sjurdsen og Jon Clemmittsen på Bø og Clemmitt på Kircheid, bevitner en avskrift av et domsbrev, datert Bergen 20. juni 1575, om eiendomsretten til ytre tun ...

Gård, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Vitnebrev, Vitne, Eiendomsrett, Tun, Avskrift, Domsbrev, Tingstue

Diplom ubb-1609-11-03

1592, 27. september Sogn og Fjordane, Innvik, Rand forespørsel ; (skifte)

1592-09-27

Morten Torbjørnssøn, lensskriver i Nordfjord, og tre menn blir bedt av Jacob Oluffssøn på Rand og Peder på Tvinnereim og deres sambrødre Botolf, Poul og Rasmus som til sammen eier en tredjepart i Rand og ...

Gård, Skifte, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Lensskriver

Diplom ubb-1592-09-27b

1595, 7. juli Bergen klage

1595-07-07

Anders Anderssøn på Ytre-Eide i Stryn beklager seg til Poueld Helliessøn, Bergens og Gulatingets lagmann, over at Oluff Jonssøn fra samme gård har tatt fra ham en humlegård, og likeså at Bodvar og Magnus på ...

Gård, Lagrettemann, Dom, Fogd, Klage, Forlik, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Gård ; (humlegård), Humlegård, Øy, Anmodning

Diplom ubb-1595-07-07

1585, 19. oktober Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide skifte

1585-10-19

Kristofer Pepler, fogd i Nordfjord, Morten Pederssøn, sogneprest i Innvik prestegjeld, Jacob Hanssøn, hjelpeprest samme sted, og ti edsvorne menn i Innvik er tilstede ved et arvebytte etter Anders Torgilssøn på Ytre-Eide - mellom enken ...

Gård, Skifte, Arv, Jord, skifte og overdraging, Sogneprest, Fogd, Arveskifte, Prest ; (hjepeprest)

Diplom ubb-1585-10-19

1630, 25. august Bergen kunngjøring ; (salg)

1630-08-25

Jacob Anderssøn, prest i Lindås prestegjeld, kunngjør at han med sin hustru Kristine Pedersdatters tilskyndelse og samtykke har solgt til Peder Gjeblessøn, sogneprest i Innvik prestegjeld og prost i Nordfjord, og hans Maren Jensdatter, en ...

Kunngjøring, Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Sogneprest, Prost, Salg ; (jordpart)

Diplom ubb-1630-08-25

1640, 9. august Sogn og Fjordane, Stryn, Strynsleven avståelse

1640-08-09

Marit Olufsdatter på Djupvoll i Stryn avstår med samtykke av sin søster og av sin sønn til Hans Anderssøn på Ytre Eide all rett til å innløse og eie odelsgodset i Ytre Eide og Stauri ...

Betaling, Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Odelsgods, Gods, Rettighet, Innløsning, Samtykke

Diplom ubb-1640-08-09

1592, 27. september Sogn og Fjordane, Innvik, Rand skifte

1592-09-27

Morten Torbjørnssøn, sorenskriver i Nordfjord, og tre bønder foretar et jordskifte mellom brødrene Jacob, Botolf, Peder, Poul og Rasmus Oluffssønner i gårdne Rand og Hammer i Innvik prestegjeld, Utvik kirkesogn og Stryn skipreide i Nordfjord.

Gård, Sorenskriver, Skifte, Jord, skifte og overdragelse

Diplom ubb-1592-09-27a