[15]88, uten dato. Sogn og Fjordane, [Stryn] kunngjøring ; (salg)

1588

Fire lagrettemenn i Stryn skipreide kunngjør at Niels Oloffssøn og hans hustru har solgt til Anders Anderssøn 9 marks leie i Indre Maursæter i Stryn kirkesogn og fått betaling for dette.

Kunngjøring, Eiendomshandel, Gård, Salg ; (av leie), Lagrettemann, Leie ; (av jord), Jord

Diplom ubb-1588

1645, 8. august Sogn og Fjordane, Stryn, Visnes skjøte

1645-08-08

Østen Botolfssøn på Ytre-Eide i Stryn skipreide har solgt til Hans Anderssøn på nevnte Ytre-Eide all odelsrett m.m. i odelsgodset som kalles Haldkjeldsjord og som ligger i gården Ytre-Eide. Sorenskriver Iver Ancherssen og tre lagrettemenn ...

Eiendomshandel, Jord, kjøp og salg, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odel, Odelsgods, Gods, Odelsrett, Salg ; (odelsrett)

Diplom ubb-1645-08-08b

1637, 2. februar Sogn og Fjordane, Stryn, Fosnes kunngjøring ; (dom)

1637-02-02

Sorenskriver Iver Anderssøn i Nordfjord og seks lagrettemenn i Stryn skipreide kunngjør i nærvær av fogd Maurits Jenssøn et forhør og [...] i forbindelse med drapet på Tosten Oluffssøn Hjelle som påskeaften 1636 ble begått ...

Kunngjøring, Lagrettemann, Dom, Sorenskriver, Drap, Fogd, Forhør, Lagting ; (Bergen), Rikskansler

Diplom ubb-1637-02-02

[1598] Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide forening

1598

(Avskrift av hele fragmentet). Strÿn schibredt. Forening Imellem Hans Yttereid Jon Støffuereidt (Stauri). ... till di fattige. Att dj saaledis udj fougdens be[mel]te Jens Pederssens och mange gott=folchis Neruerrellse bleffue forænede, dess till widnissbÿrd, haffuer ...

Fogd, Vitnesbyrd, Fattige, Forening

Diplom ubb-1598b

1597, 30. mai Sogn og Fjordane, Innvik, Hopland vitterliggjøring

1597-05-30

Seks lagrettemenn i Stryn og Gjemmestad skipreider i Nordfjord vitterliggjør, at Jettmund Simonssøn på Åland i Utvik er rudbolsmann til halvparten i samme gård, som han først sammen med Amund Oluffssøn og deretter alene har ...

Gård, Lagrettemann, Stadfesting, Vitterliggjøring, Ødemark, Rudbolsmann

Diplom ubb-1597-05-30

1593, 15. februar Sogn og Fjordane, Stryn vitterliggjøring

1593-02-15

Jen Pederssøn på Vik, lensmann i Stryn og Olden skipreide, og elleve lagrettemenn fra samme sted vitterliggjør, at Jon Johannesssøn på Skrede og Bottolf Oluffssøn på Rand i Utvik sogn i Nordfjord kom til dem ...

Gård, Lagrettemann, Arv, Odel, Lensmann, Stadfesting, Odelsgods, Arvegods, Vitterliggjøring, Ting

Diplom ubb-1593-02-15b

1591, 15. august Sogn og Fjordane, Innvik, Kirkegården vitterliggjøring

1591-08-15

Tolv lagrettemenn i Stryn og Olden skipreide vitterliggjør, at Anders Anderssøn på Ytre-Eide i Stryn kom og ville ha bevis av dem om at gården Glomnes i Stryn hadde gått i hans slekt i fem ...

Gård, Lagrettemann, Arv, Stadfesting, Vitterliggjøring, Bevis

Diplom ubb-1591-08-15

1591, 3. februar. Sogn og Fjordane, Stryn, Togning vitterliggjøring ; (stevning)

1591-02-03

Jens Pederssøn på Vik, lensmann i Stryn skipreide i Nordfjord, og elleve lagrettemenn fra samme skipreide vitterliggjør, at Otter på Levdal kom til dem på vårtinget på Togning, og stevnet Anders Anderssøn på Ytre-Eide for ...

Gård, Lagrettemann, Dom, Lensmann, Stadfesting, Leie ; (av jord), Jord, Vitterliggjøring, Ting, Stevning

Diplom ubb-1591-02-03

1645, 8. august Sogn og Fjordane, Stryn, Visnes skjøte

1645-08-08

Marit Oluffsdatter på Djupvold i Stryn har med samtykke av sin sønn Jon Eivindssøn solgt til Hans Anderssøn på Ytre-Eide alle rettigheter, være seg odelsrett, hevderett og åstedsrett m.m, i engteigen under gården Stauri, som ...

Eiendomshandel, Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odelsrett, Salg ; (rettigheter), Hevderett, Åstedsrett, Engteig

Diplom ubb-1645-08-08a

1640, 30. mars Sogn og Fjordane, Stryn, Folven kunngjøring ; (forlik)

1640-03-30

Lensmann Oluff Skoden og tre lagrettemenn i Stryn skipreide kunngjør et forlik mellom brødrene Markus og Rasmus Jertmundssønner om setebolet i Folven som de hadde arvet etter sine foreldre. Rasmus skulle beholde det odelsgods som ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Arv, Odel, Lensmann, Odelsgods, Pantsetting, Forlik, Innløsning

Diplom ubb-1640-03-30

1642, 29. mars Sogn og Fjordane, Stryn, Togning avståelsesbrev

1642-03-29

Nils Hagenssøn Indrebø og Oluff Siverssøn Ytrebø har med samtykke av deres hustruer Magdali og Magnhild Rasmusdøtre avstått til Hans Anderssøn på Ytre Eide all odelsrett og hevderett til "de Atten Marchsleye Waaregodtz" i Halskjeldsjorden ...

Gård, Lagrettemann, Sorenskriver, Odel, Lensmann, Pantsetting, Jord, Odelsrett

Diplom ubb-1642-03-29

1640, 9. august Sogn og Fjordane, Stryn, Strynsleven avståelse

1640-08-09

Marit Olufsdatter på Djupvoll i Stryn avstår med samtykke av sin søster og av sin sønn til Hans Anderssøn på Ytre Eide all rett til å innløse og eie odelsgodset i Ytre Eide og Stauri ...

Betaling, Lagrettemann, Sorenskriver, Lensmann, Odelsgods, Gods, Rettighet, Innløsning, Samtykke

Diplom ubb-1640-08-09

1606, 8. august Sogn og Fjordane, Innvik, Årholen kunngjøring ; (markegang)

1606-08-08

Tolv lagrettemenn i Stryn og Olden skipreider, oppnevnt av Jacob Jørgenssøn, Bergens og Gulatings lagmann, kunngjør, at de sammen med fogd Christen Søffrenssøn går markegang mellom gårdene Agjeld og Årholen da Arne Agjeld påstår, at ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Markegang, Fogd, Lagmann ; (Bergen og Gulating), Grense, Gods ; (kongelig)

Diplom ubb-1606-08-08

1606, 3. oktober Sogn og Fjordane, Innvik, Skrede kunngjøring ; (skifte)

1606-10-03

Syv lagrettemenn i Stryn, Olden og Gjemmestad skipreide i Nordfjord len kunngjør, at de i nærvær av fogd Christen Søffrenssøn overvar et arve- og jordbytte mellom søskene, Jens Johanssøn på Skrede, Oluff Johanssøn på Bjørlo ...

Kunngjøring, Gård, Lagrettemann, Arv, Jordskifte, Jord, skifte og overdraging, Fogd, Arveskifte, Leie, Jordgods

Diplom ubb-1606-10-03

1615, 20. oktober Sogn og Fjordane, Innvik, Hegdal skjøte

1615-10-20

Anders Lassessøn på Fygle i Jølster i Sunnfjord har solgt til Jens Jenssøn på Skrede i Innvik prestegjeld jordgods, 18 merkers leie, som arvelig var tilfalt ham i samme Skrede. Likeså har Bottolf Jenssøn på ...

Salg ; (jord), Jord, kjøp og salg, Gård, Skjøte, Arv, Leie, Jordgods

Diplom ubb-1615-10-20