161[.], [uten dato] Sogn og Fjordane, Hyllestad, Akse overdragelse

Johannes på Brensdal i Bø (Hyllestad) overdrar til sin svoger Jørgen Jonsen på Lundeland halvfemte mark leie av en jordpart i Akse, og kvitterer for motatt kjøpesum (?) og skjøtningsøre.

Gård, Jordpart, Skjøtningsøre, Overdragelse ; (jord), Leie ; (jordpart), Jord , skifte og overdraging

Diplom ubb-1610a